Chlorine aquafit sử dụng trong các ao nuôi của trang trại thủy sản thương phẩm. Bao gồm nhân giống, nuôi cá, nhuyễn thể, trai, sò, tôm, cua và các động vật giáp xác.

Công dụng của aquafit trong nuôi trồng thủy sản:
• Kiểm soát tải lượng sinh học và giảm lượng nước thải ra từ các cơ sở xử lý.
• Làm sạch và loại bỏ tất cả các thành phần tiêu cực của nước. Chúng bao gồm loại bỏ phenol, xyanua, sunfat, sắt, mangan và methanogens khỏi nước. Aquafit cũng chứng tỏ hiệu quả chống lại ISAV (virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm) và IPNV (virus hoại tử tuyến tụy truyền nhiễm).
• Calcium hypochlorite 70% là một chất oxy hóa rất chọn lọc và phản ứng chủ yếu với các chất hữu cơ, do đó duy trì chất lượng vi sinh vật của nước.


Get Started With Green Energy at GoGreenSoalr.com

Listing details

Contact First Name Last NameChlorine aquafit

Post a comment

Leave a Reply